lunes, 30 de enero de 2017

DÍA DA PAZ

MANIFESTO POLA PAZ:

   No centro de Educación Especial de Vilagarcía de Arousa, donde estudiamos, nos divertimos e nos formamos como persoas, estudantes, profesores,... celebramos hoxe, día 30 de Xaneiro, o Día da Paz e Non Violencia do ano 2017. Acabamos de facer unha pomba da paz, de solidariedade entre nós e de respecto a todos os homes e mulleres coas súas particulariedades e diferenzas.
   Habitamos nun mundo con demasiada guerra e violencia. Coñecendo pola propia experiencia e polas noticias todos os días, que a violencia segue estando presente nas nosas cidades e ata dentro dalgunhas escolas e familias.
   Queremos empregar neste manifesto, un lema que utilizaba Gandhi: o amor universal é mellor que a violencia, e a paz é mellor que a guerra.
   Por esto pedimos:
- Non usar a violencia.
- Respectar os dereitos humanos.
- Non maltratar a ninguén.
- Ser amables e axudar aos demais.
- Vencer a violencia de xénero, a escolar, a familiar,...
- Rematar cos conflictos de guerra.
- Poñer fin á violencia contra o medio ambiente, que se amosa en forma de contaminación, mal uso da enerxía e dos recursos naturais.
   Reunímonos aquí para que entre todos poidamos destruir os muros do odio, da violencia, do rencor; para superar a distancia que separa a pobreza e a guerra do benestar e a paz para romper as barreiras que marxinan aos que non son coma nós, non pensan como nós nin cren no mesmo ca nós; para abrir as portas dos nosos prexuizos aos que son diferentes.
   Todo esto é o que queremos, o que necesitamos. Sabemos que conseguilo está na nosas mans, Por eso, FELIZ DÍA DA PAZ E DA NON VIOLENCIA!

MANIFIESTO POR LA PAZ

   En el Centro de Educación Especial de Vilagarcía de Arousa, donde estudiamos, nos divertimos y nos formamos como personas, estudiantes y profesores, celebramos hoy, día 30 de Enero, el Día de la Paz y la No Violencia del año 2017. Acabamos de formar una paloma de la paz, de solidaridad entre nosotros y de respeto a todos los hombres y mujeres con sus particularidades y diferencias.
   Habitamos en un mundo con demasiadas guerras y de violencia. Conociendo por propia experiencia y por las noticias todos los días, que la violencia sigue estando presente en nuestras ciudades y hasta dentro de algunas escuelas y familias.
   Queremos emplear, en este manifiesto, un lema que utilizaba Gandhi: el amor universal es mejor que la violencia y la paz mejor que la guerra.
   Por esto pedimos:
- No usar la violencia.
- Respetar los derechos humanos.
- No maltratar a nadie.
- Ser amables y ayudar a los demás.
- Vencer la violencia de género, la escolar, la familiar,...
- Terminar con los conflictos de guerra.
- Poner fin a la violencia contra el medio ambiente, que se muestra en forma de contaminación, mal uso de la energía y de los recursos naturales.
    Nos reunimos aquí para que entre todos podamos destruir los muros del odio, de la violencia, del rencor; para superar la distancia que separa la pobreza y la guerra del bienestar y la paz para romper las barreras que marginan a lo surge a los que no son como nosotros, no piensan como nosotros ni creen en lo mismo que nosotros; para abrir las puertas de nuestros prejuicios a los que son diferentes.
   Todo esto es lo que queremos, lo que necesitamos. Sabemos que conseguirlo está en nuestras manos. Por eso ¡FELIZ DÍA DE LA PAZ Y DE LA NO VIOLENCIA!

No hay comentarios:

Publicar un comentario